Singa-karaoke on käytössä jo monissa kirjastoissa, palvelutaloissa, toimintakeskuksissa ja myös yhä useammassa koulussa. Espoonlahden ja Lintuvaaran kouluissa Espoossa singailu aloitettiin tänä syksynä ja molemmissa karaokelaulamisesta on nopeasti kehkeytynyt oppituntien kohokohta!

Yhteislaulua ja trendibiisejä

Espoonlahden koulussa Singa-karaokea pääsivät ensimmäisinä testaamaan seiskaluokkalaiset ja vastaanotto on ollut riemukas. Karaokelle on varattu musiikkitunnin lopusta aikaa, jolloin oppilaat ovat saaneet esittää omia toivelaulujaan. Homma on toiminut yhteislauluperiaatteella ja halukkaat ovat päässeet laulamaan myös mikrofoneihin. Musiikinopettaja Sofia Tarkkanen kehuu, kuinka karaoken avulla opettajalta vapautuu resursseja itse opettamiseen ja läsnäoloon. "Ei tarvitse olla liimattuna pianon taakse, vaan voi keskittyä oppilaisiin ja ohjata sekä innostaa heitä laulamaan", Tarkkanen kertoo. "Laadukkaat karaoketaustat ja apulauluominaisuus ovat myös rohkaisseet ja rentouttaneet ujompia oppilaitamme innostumaan laulamisesta."

"Ei tarvitse olla liimattuna pianon taakse, vaan voi keskittyä oppilaisiin ja ohjata sekä innostaa heitä laulamaan." -Sofia Tarkkanen, musiikinopettaja, Espoonlahden koulu

Singa-karaoke on monipuolistanut musiikinopetusta Espoonlahdessa ja luonut uusia mahdollisuuksia laajan lauluvalikoiman myötä. "Singassa on paljon biisivaihtoehtoja ja monia oppilaiden pyytämiä trendibiisejäkin löytyy! Kaikkien tuntemat suosikkibiisit puolestaan luovat yhteisöllisyyttä luokkaan." Tarkkanen kiittelee.

Loistava työkalu digitaitojen harjaannuttamiseen ja kieltenoppimiseen

Digitaalisuus lisääntyy koulujen opetussuunnitelmassa vauhdilla ja myös siitä näkökulmasta katsottuna Singa on erittäin hyödyllinen ja ajassa kiinni oleva työkalu opettajille. Oppilaiden ja opettajien tekninen osaaminen on yhä korkeammalla tasolla ja digitaaliset oppimisalustat sekä verkossa oppiminen on arkipäivää, joten myös tähän palettiin Singa-karaoke istuu luontevasti.

Singan tietokoneella, älypuhelimella ja älytelevisiolla toimivan kuluttajasovelluksen avulla oppilaat voivat myös laulukärpäsen puraistua jatkaa laulamista ja digitaitojen harjoittelua kotona. Laulu- ja digitaitojen harjaannuttamisen lisäksi Singa-karaoken on huomattu soveltuvan loistavasti myös kielten oppimiseen, kun ruudulle tulevia tekstejä on helppo seurata rivi kerrallaan.

karaoke in a school
Espoonlahden koulun musiikkitunneilla karaokea lauletaan usein tunnelmavalaistuksessa. Kuva: Sofia Tarkkanen

Karaoke motivoi oppimaan

Lintuvaaran koulussa Singa-karaokeen pääsivät ensimmäisinä käsiksi puolestaan nelos- ja kutosluokan oppilaat ja vastaanotto on ollut niin ikään erittäin innokas. Luokanopettaja Hannu Ahokas kertoo, että heillä karaoke on musiikkituntien lisäksi otettu ohjelmaan myös tauoilla ja ruokailun yhteydessä. "Kun kaikki hommat on tehty, niin Singa on helppo laittaa pyörimään ja laulaa yhdessä." Ahokas kertoo. Helppokäyttöisyyden ansiosta Ahokas näkee Singan myös loistavaksi työkaluksi sijaisopettajia silmällä pitäen: "Kun sijaisopettaja aamulla nopeasti miettii, että mitä musiikkitunneilla tehdään, niin karaoken avulla päästään heti laulamaan."

"Kun oppilaat pystyvät itse vaikuttamaan käsiteltäviin sisältöihin ja ehdottamaan suosikkibiisejään, niin se lisää motivaatiota." - Hannu Ahokas, opettaja, Lintuvaaran koulu

Ylipäänsä Ahokas näkee Singan toimivaksi työkaluksi koulujen musiikinopetuksessa. "Singasta löytyy tuoreita biisejä ja se innostaa oppilaita. Kun oppilaat pystyvät itse vaikuttamaan käsiteltäviin sisältöihin ja ehdottamaan suosikkibiisejään, niin se lisää motivaatiota. Osallistetaan siis oppilasta itse omaan oppimisprosessiinsa." Ahokas täsmentää.

Molemmissa kouluissa Singa-karaoke nähdään siis hyvin opetusta täydentävänä työkaluna ja jos oppilailta kysytään, niin karaoke pitäisi saada tietysti omaksi oppiaineekseen! Jos ja kun haluat Singa-karaoken teidänkin kouluunne, niin varaa ilmainen esittely tai ota meihin suoraan yhteyttä sähköpostitse sales@singabusiness.com, niin laitetaan teidänkin luokkanne laulamaan.

Blogin kansikuva: Hannu Ahokas