Singa-karaoke luo ilon hetkiä laulajille muun muassa kirjastoissa, kouluissa ja vanhusten palvelutaloissa. Myös Rinnekodin kehitysvammaisten toimintakeskuksissa singaaminen aloitettiin vastikään. Laulamisella on tutkitusti paljon terveyshyötyjä ja se edistää mm. tarkkaavaisuutta, oppimista ja kommunikaatiotaitoja. Rinnekodista kerrotaan, että asiakkaat ovat ottaneet karaokelaulamisen ja Singan heti omakseen ja positiivisia vaikutuksia on huomattu heti ensimmäisestä laulukerrasta alkaen.

Toimintakeskus Kartanonhaka Helsingissä ja Toimintakeskus Lyyli Tampereella ovat Rinnekodin ryhmämuotoista päivätoimintaa kehitysvammaisille järjestäviä yksiköitä, jotka perustivat asiakkailleen viikottaiset karaokeryhmät. Molemmissa toimintakeskuksissa Singa-karaoken kanssa päästiin helposti alkuun, kun kaikille ohjaajille järjestettiin viikkopalaverissa yhteinen perehdytys. Sen jälkeen kukin ohjaaja pystyi tahollaan alkaa vetämään omaa karaokeryhmää.

Kaikki voivat osallistua omalla tavallaan

Molemmissa toimintakeskuksissa ryhmät ovat olleet todella suosittuja ja ne ovat innostaneet asiakkaita osallistumaan laulun iloon, kukin omalla tavallaan. "Kaikki, jotka karaokeryhmään osallistuvat eivät laula, mutta he innostuvat toistensa kuuntelemisesta ja tanssimisesta." Kartanonhaan palveluyksikön johtaja Leena Tuononen kertoo. "Kaikki asiakkaamme eivät puhu, mutta osa myös hyräilee laulujen tahtiin, joten hyvin monenlainen osallistuminen on meillä mahdollista." Karaokeryhmät järjestetään perjantai-iltapäivisin ja se tuo myös omanlaistaan viikonloppufiilistä asiakkaille.

"Kaikki asiakkaamme eivät puhu, mutta osa myös hyräilee laulujen tahtiin, joten hyvin monenlainen osallistuminen on meillä mahdollista." - Leena Tuononen, Rinnekodin Toimintakeskus Kartanonhaka -palveluyksikön johtaja

Kummassakin toimintakeskuksessa Singa-karaokea käytetään suuren screenin omaavalta Yeti-tabletilta ja laulujen sanat heijastetaan videotykillä seinälle. Näin myös ne asiakkaat, joilla on näön kanssa ongelmia pääsevät mukaan. "Kaikki voivat yhtyä yhteislauluun ja vaikka jotkut eivät osaisi lukeakaan, niin tuttuihin lauluihin yhtyvät kaikki viimeistään ulkomuistista." Tuononen kuvailee. Myös Singan apulaulu ominaisuus saa kiitosta.

Karaoke innostaa oppimaan

Rinnekodin laatukriteereissä painotetaan tukea asiakkaiden itseilmaisuun sekä luovuuteen ja molempien kehittämiseen karaoke on luonut loistavat puitteet. "Oman vuoron odottaminen, toisten kannustaminen, palautteen antaminen ja yhteishengen luominen" Tuononen listaa asioita, joissa asiakkaat ovat jo ensimmäisen kuukauden aikana saaneet hyvää harjoitusta.

"Harjoittelemme asiakkaiden kanssa mediataitoja ja digitaitoja ja Singan avulla pystymme yhdistämään mukaan musiikin." - Johanna Rosvall, Rinnekodin Toimintakeskus Lyyli -palveluyksikön johtaja

Tampereen Toimintakeskus Lyylin yksikönjohtaja Johanna Rosvall puolestaan kertoo musiikin ja karaoken inspiroineen heidän asiakkaitaan uudenlaiseen oppimiseen: "Harjoittelemme asiakkaiden kanssa mediataitoja ja digitaitoja ja Singan avulla pystymme yhdistämään mukaan musiikin". Toistaiseksi karaokea on järjestetty Toimintakeskus Lyylissä ohjaajan vetämänä, mutta Rosvall uskoo, että pian asiakkaiden digitaidot ovat jo sillä tasolla, että he pystyvät itse alkaa toimimaan karaokevetäjinä. Sen myötä karaoke voidaan ottaa ryhmien lisäksi joka päiväiseksi taukotoiminnaksi kaikille halukkaille. Musiikki ja laulaminen ovat asiakkaille mieluisia asioita ja niistä on löydetty myös mielenkiintoisia puheenaiheita karaokeryhmien ulkopuolelle. "Musiikin kieli yhdistää porukkaa" Rosvall kiteyttää.

Niin Tampereella kuin Helsingissäkin ollaan yhtä mieltä siitä, että karaoken avulla jokainen voi kehittää omaa ilmaisuaan. "Meillä jokaisella on oikeus esittää lauluja omalla tavallaan ja se on tuonut rohkeutta monille. Nekin asiakkaat, jotka eivät käytä ääntään, mutta jollain tavoin hyräilevät mukana, kehittävät omaa kommunikaatiotaan ja tapaa, jolla he tuovat itseään ilmi ja se on aina positiivista." Leena Tuononen iloitsee.

Kysy lisätietoja Singasta tai buukkaa ilmainen esittely Singa Business -sivulta. Rinnekodin monipuoliseen toimintaan voit tutustua lisää heidän nettisivuillaan.