Chateau Neuf - The Norwegian Students' Society - Oslo | Karaoke

Chateau Neuf drives i stor grad av engasjerte frivillige. Vi er alltid ute etter flere studenter som vil drifte Oslo-studentenes kulturhus.

Closed today
Show opening hours
Karaoke todayClosed today
Chateau Neuf, Slemdalsveien 15, Oslo, Norway